3 มิถุนายน 2023
การศีกษา

‘ตรีนุช’ ส่งเสริม ร.ร.จัดการศึกษาสอดคล้องบริบทพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ, โรงเรียนบ้านสะลวงนอก, โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ พร้อมทั้งรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์การเรียนบ้านเรียน Home School ที่คลับเฮาส์หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 6 ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมตนได้เห็นการจัดการศึกษาในหลายๆ รูปแบบ มองว่าการจัดการศึกษาของประเทศ เรามีหลายบริบท เด็กมีความหลากหลาย มีความต้องการไม่เท่ากัน อย่างเช่น กลุ่มเด็กชายขอบ อาจจะต้องการการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ด้านอาชีพ ซึ่งตนพบว่าโรงเรียนบ้านสะลวงนอก เป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม ที่ส่วนใหญ่เด็กชายขอบจะเข้ามาเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดการศึกษาโดยเพิ่มเรื่องของการเกษตรเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงเรียนประกอบอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้ โรงเรียนได้สอนโค้ดดิ้ง และนำดิจิทัล มาสอนเพื่อให้นักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนไปเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และโรงเรียนได้พยายามสร้างคุณภาพให้ผู้ปกครองเชื่อมั่น ซึ่งจะทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา ขาดทักษะด้านอาชีพ และให้เด็กได้เติบโตตามช่วงวัยของตน ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก และดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบได้มากขึ้น

การศีกษา

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า ส่วนการรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์การเรียนบ้านเรียน Home School ก็เห็นว่าการจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคน และจากการลงพื้นที่โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ พบว่าโรงเรียนได้เน้นเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งถึงเป็นนโยบายเร่งด่วนของ ศธ. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจของเด็กและครู พบว่าโรงเรียน ชุมชน และวัด ได้ทำงานในการดูแลเด็กอย่างเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน

“ดิฉันมองว่าการจัดการศึกษาควรที่จะมีความหลากหลาย ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ ตอบโจทย์บริบทของสังคม จึงอยากจะส่งเสริมให้โรงเรียนทั่วประเทศ ออกแบบหลักสูตรการเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่” น.ส.ตรีนุชกล่าว