3 มิถุนายน 2023
ธุรกิจ

ห้องประชุม กสทช. ได้พิเคราะห์การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท รู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนแล้วก็บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชนโดยกรณีการรวมธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เกิดเรื่องประณีตแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณะ กสทช. ทุกคนก็เลยได้ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทุกด้านอย่างถี่ถ้วนถ้วนถี่


ซึ่งในวันนี้ห้องประชุม กสทช. ได้มีการปรึกษา อภิปราย รวมทั้งให้ความเห็นสำหรับเพื่อการใคร่ครวญด้วยกันในทุกๆด้าน ข่าวธุรกิจ โดยใช้เวลาสำหรับเพื่อการสัมมนาราวๆ 11 ชั่วโมง หลังจากนั้นห้องประชุม กสทช. ก็เลยได้ลงความเห็นเสียงส่วนใหญ่ทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท รู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนแล้วก็บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชนส่วนเสียงข้างน้อยขอรักษาความคิดเห็น ไม่อนุญาตการรวมธุรกิจ รวมทั้งห้องประชุม กสทช. ได้ลงความเห็น ดังต่อไปนี้

ความเห็นชอบห้องประชุม 1. ห้องประชุมเห็นดีเห็นงามเรื่องการไตร่ตรองว่าการรวมธุรกิจกรณีนี้เป็นการครอบครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกับตามข้อ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อปกป้องไม่ให้มีการทำอันเป็นการมัดขาดหรือก่อกำเนิดความอยุติธรรมสำหรับการชิงชัยในธุรกิจการค้าโทรคมนาคม พุทธศักราช2549 โดยนัยของผลตามข้อ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการควบคุมดูแลการรวมธุรกิจในธุรกิจโทรคมนาคม รวมทั้งให้ไตร่ตรองดำเนินงานตามประกาศฉบับปี 2561 ไหม โดยส่งผลของการโหวตดังต่อไปนี้

สัมมนาเสียงส่วนมาก (ประธาน กสทช. แล้วก็ กสทช. ต่อเหล่ากอฯ) ลงความเห็นมีความเห็นว่าการรวมธุรกิจในกรณีนี้ ไม่เป็น การถือสิทธิ์ธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันตามข้อ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการปฏิบัติอันเป็นการมัดขาดหรือส่งผลให้เกิดความไม่ยุติธรรมสำหรับในการชิงชัยในธุรกิจการค้าโทรคมนาคม พุทธศักราช 2549 (ประกาศฉบับปี 2549)

โดยนัยของผลตามข้อ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการดูแลดูแลการรวมธุรกิจในกิจการค้าโทรคมนาคม (ประกาศฉบับปี 2561 และก็ให้พิเคราะห์ปฏิบัติการตามประกาศฉบับปี 2561 โดยรับรู้การรวมธุรกิจแล้วก็เมื่อ กสทช. ได้รับรายงานการรวมธุรกิจแล้ว กสทช. มีอำนาจตั้งเงื่อนไข/มาตรการเฉพาะตามข้อ 12 ของประกาศฉบับปี 2561

ห้องประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. รศ. ดร. ศุภัชฯ รวมทั้ง กสทช. ศ.จ. ดร. พิรังรองฯ) ลงความเห็นมีความคิดเห็นว่ากรณีนี้เป็นการครอบครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันและก็ให้ตรึกตรองจัดการพินิจพิเคราะห์ตามข้อ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อปกป้องไม่ให้มีการทำอันเป็นการมัดขาดหรือก่อกำเนิดความอยุติธรรมสำหรับเพื่อการแข่งในธุรกิจการค้าโทรคมนาคม พุทธศักราช 2549 โดย กสทช. บางทีอาจสั่งห้ามการครองธุรกิจการค้าหรือกำหนดมาตรการเฉพาะตามหมวด ของประกาศดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

กสทช. พล.อ.ท. ดร. ธนชนิดฯ ของออกเสียง เนื่องด้วยยังมีใจความสำคัญปัญหาเกี่ยวกับการแปลความในด้านข้อบังคับก็เลยยังไม่อาจจะไตร่ตรองได้อย่างเห็นได้ชัดก็เลยของออกเสียง โดยจะขอทำบันทึกในตอนหลังเพราะว่าการโหวตห้องประชุมดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้มีคะแนนเสียงเสมอกัน โดยเหตุนั้น ประธานที่ประชุมได้ใช้อิทธิพลตามข้อ 41 ของระเบียบปฏิบัติ กสทช. เกี่ยวกับข้อกำหนดการสัมมนา กสทช. พุทธศักราช 2555 ออกเสียงมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงตัดสิน

2.ห้องประชุมไตร่ตรองข้อกลุ้มอกกลุ้มใจ (Point of concern) ปริมาณ ข้อ รวมทั้งเห็นด้วยข้อแม้หรือมาตรการเฉพาะดังต่อไปนี้

ข้อกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับบริการแล้วก็ข้อตกลงการให้บริการ มีเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเพดานราคาของอัตราค่าสำหรับบริการเฉลี่ย

อัตราค่าสำหรับบริการเฉลี่ยลดน้อยลงจำนวนร้อยละ 12 โดยใช้แนวทางการเฉลี่ยราคาใหม่ ด้วยการรั้งน้ำหนักตามปริมาณผู้รับบริการในแต่ละรายการช่วยเหลือวิธีขาย (WEIGHTED AVERAGE) ข้างใน 90 ครั้งหน้าจากมีการควบรวม)
ให้มีทางเลือกของราคาที่แยกรายบริการเพื่อเป็นโอกาส
ให้นำส่งข้อมูลเงินลงทุนและก็ข้อมูลที่ต้องโดยให้มีหน่วยงานสำรวจ
ให้ผู้แจ้งการรวมธุรกิจประกาศให้ผู้รับบริการรับรู้ เพื่อมีการวิเคราะห์และก็มีบทกำหนดโทษกรณีทำไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ปรับเป็นร้อยละของรายได้ หรือปรับเป็นขั้นบันได รวมทั้งล้มเลิกเอกสารสิทธิ์
การตั้งราคาค่าสำหรับบริการ โดยใช้ราคาเฉลี่ยทางเศรษฐวิทยา (Average Cost Pricing)

ให้นำส่งข้อมูลตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการทำรายงานบัญชีแยกเป็นชนิดและประเภทในธุรกิจโทรคมนาคม พุทธศักราช 2564 ให้ครบ โดยให้แยกเนื้อหาเป็นทุกเดือน รวมทั้งนำส่งที่ทำการ กสทช. ทุก เดือน หรือเมื่อ กสทช. ขอ เพื่อใช้สำรวจส่วนประกอบทุน องค์ประกอบอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ แล้วก็เอามาคำนวณหาทุนรวมเฉลี่ย ซึ่งเป็นราคาในตลาดที่มีการแข่ง (Average Cost Pricing) รวมทั้งเงินลงทุนส่วนเพิ่ม (MC) ที่เป็นเดี๋ยวนี้และก็ถูก

จัดให้มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความชำนาญด้านการตรวจ (Verify) ข้อมูลองค์ประกอบทุน อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ หรือข้อมูลด้านอัตราต่างๆของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในเมืองนอกมาไม่น้อยกว่า ปี โดยให้ กสทช. เป็นผู้กำหนด และก็ให้ผู้ยื่นคำร้องรวมธุรกิจเป็นผู้จะรับผิดชอบภาระหน้าที่รายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากการจัดหาแล้วก็จ้างที่ปรึกษา ดังนี้ ที่ปรึกษาจำเป็นจะต้องปราศจากความเกี่ยวโยง เชื่อมโยง หรือส่งผลคุณประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอรวมธุรกิจ เพื่อตรวจทาน (Verify) ความถูกต้องแน่ใจของข้อมูลตามข้อ (ก) สำรวจส่วนประกอบทุน องค์ประกอบอัตราค่าสำหรับบริการ และก็เอามาคำนวณหาทุนเฉลี่ย (AC) แล้วก็ทุนส่วนเพิ่ม (MC) ที่ถูกของแต่ละรายบริการ ยกตัวอย่างเช่น บริการเสียง บริการข้อมูล บริการส่งข้อความ ฯลฯ เมื่อมีการรวมธุรกิจให้เสร็จข้างใน เดือน

จัดให้มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความชำนาญเหมือนกับข้อ (ข) เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจทาน (Verify) ความถูกต้องแน่ใจของข้อมูลตามข้อ (ก) วิเคราะห์ส่วนประกอบเงินลงทุน ส่วนประกอบอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ และก็เอามาคำนวณหาเงินลงทุนเฉลี่ย (AC) รวมทั้งเงินลงทุนส่วนเพิ่ม (MC) ที่ถูกแล้วก็เป็นตอนนี้ของแต่ละรายบริการ อย่างเช่น บริการเสียง บริการข้อมูล บริการส่งข้อความ ฯลฯ ปีละ ครั้ง (รายไตรมาสโดยจำต้องจัดให้มีที่ปรึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือตลอดเวลาอายุเอกสารสิทธิ์สิ้นสุดลงในเรื่องที่อายุเอกสารสิทธิ์น้อยกว่า 10 ปี โดยให้ กสทช. เป็นผู้กำหนด แล้วก็ให้ผู้ยื่นคำร้องรวมธุรกิจเป็นผู้จะรับผิดชอบภาระหน้าที่รายจ่ายทั้งผองที่เกิดขึ้นมาจากการจัดหารวมทั้งจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ ที่ปรึกษาจำเป็นต้องปราศจากความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง หรือส่งผลคุณประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอรวมธุรกิจ

ควรมีการกำหนดรวมทั้งแสดงอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการโทรศัพท์มือถือแยกตามรายบริการ (Unbundle) ได้แก่ บริการเสียง บริการข้อมูล บริการส่งข้อความ ฯลฯ หรือการช่วยส่งเสริม วิธีขายแบบแยกรายบริการ (Unbundle Package) เพื่อผู้รับบริการจุดหมายปลายทางได้รับรู้ก่อน โดยให้ระบุอัตราค่าสำหรับบริการตามทุนเฉลี่ยรายบริการ (Average Cost Pricing) โดยตีราคาดังที่มีการใช้งานจริง โดยควรต้องไม่มีการกำหนดการซื้อบริการอย่างน้อยไว้ ดังนี้ การกำหนดอัตราตามเงินลงทุนเฉลี่ยรายบริการ (Average Cost Pricing) ให้เอาไปใช้กับกรณีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการส่วนเกินที่เกิดขึ้นมาจากการใช้บริการรายการช่วยเหลือวิธีขายแบบแยกรายบริการ (Unbundle Package) รวมทั้งการสนับสนุนวิธีขายแบบรวมรายบริการ (Bundle Package) ด้วย

จำเป็นจะต้องจัดวิถีทางการให้บริการที่สบาย เร็ว เข้าถึงง่าย ครอบคลุมและก็ไม่ยุ่งยากต่อการเลือกซื้อ เปลี่ยน (เพิ่ม ลดการใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ตามสิ่งที่มีความต้องการของผู้รับบริการจุดหมายปลายทาง โดยไม่มีความจำกัด ดังนี้ จำต้องแสดงเนื้อหาของบริการ อัตราค่าสำหรับบริการแยกตามรายบริการ หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการแบบช่วยเหลือแนวทางการขาย ตลอดจนขั้นตอนการ ข้อตกลงการเลือกรับบริการไว้โดยชัดแจ้ง รวมทั้งเป็นเดี๋ยวนี้

ธุรกิจ

การคงจะช่องทางของลูกค้า การกำหนดให้บริษัท TUC และก็ บริษัท DTN ยังคงแบรนด์การให้บริการแยกจากกัน เป็นระยะเวลา ปี

คำสัญญาการให้บริการ บริษัท TUC และก็บริษัท DTN จึงควรทรงไว้ซึ่งข้อตกลงของคำสัญญาแล้วก็กติการะหว่างบริษัทรวมทั้งผู้รับบริการ รวมทั้งผลตอบแทนที่ได้รับจากที่ได้มีการลงลายลักษณ์อักษรหรือกติกาไว้ตามช่วงเวลาที่ระบุในคำสัญญา ยกเว้นเป็นการเปลี่ยนข้อตกลงของข้อตกลงที่เป็นคุณหรือมีประโยชน์แล้วก็ได้รับการยินยอมพร้อมใจจากผู้รับบริการแล้ว

การโปรโมทการให้บริการเพื่อความมั่นใจของผู้รับบริการ คราวหลังการรวมธุรกิจ บริษัท TUC และก็บริษัท DTN จำเป็นที่จะต้องโฆษณาแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผู้รับบริการรู้ถึงการดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสำหรับในการให้บริการแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการที่เที่ยงธรรม แล้วก็ควรต้องระบุขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อรักษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการข้างหลังการรวมธุรกิจ โดยที่ทำการ กสทช. บางทีอาจระบุหนทางแล้วก็ช่วงเวลาการทำงาน รวมทั้งข้อตกลงสำหรับในการปฏิบัติในหัวข้อการโฆษณา เพื่อบริษัท TUC รวมทั้งบริษัท DTN ทำงานถัดไป

ข้อตื่นตระหนก ปัญหาการเข้าสู่ตลาด – ขาดสมรรถนะการประลอง และก็การช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็ก มีเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงบังคับก่อน (Ex Ante)

ให้ผู้ยื่นคำร้องขอรวมธุรกิจทำกลยุทธ์จัดให้มีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเครือข่ายเปรียบเสมือน (MVNO) โดยควรมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
จัดให้มีหน่วยธุรกิจเพื่อบริการเครือข่ายแก่ผู้ให้บริการ MVNO โดยมีการแยกระบบการจัดการจัดแจง ระบบบัญชี ออกมาจากหน่วยธุรกิจหลักที่เกิดขึ้นมาจากการรวมธุรกิจในคราวนี้
จัดให้มีระบบระเบียบการให้บริการเครือข่ายที่พร้อมรองรับการเข้าใช้บริการเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการ MVNO หลังจากมีการรวมธุรกิจทันที

อนึ่งการปฏิบัติงานตาม (1) และก็ (2) ควรจะมีความพร้อมเพรียงสำหรับการดำเนินการในทันที เมื่อมีการรวมธุรกิจ

ให้ผู้ยื่นวิงวอนรวมธุรกิจ คนรับเอกสารสิทธิ์จากการรวมธุรกิจ ตลอดจนบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุม จัดให้มีแผนในการแยกการจัดการจัดแจง ระบบบัญชี สำหรับให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับบริการโทรศัพท์เขยื้อน โดยให้เสนอแผนดังที่กล่าวถึงมาแล้วต่อ กสทช. ก่อนจะมีการรวมธุรกิจ

มาตรการเฉพาะคราวหลังการรวมธุรกิจ (Ex Post)

คนรับเอกสารสิทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจากการรวมธุรกิจตลอดจนบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับ จะต้องจัดการให้คนรับเอกสารสิทธิ์ MVNO สามารถใช้และก็เชื่อมต่อเครือข่ายกับคนรับเอกสารสิทธิ์รายอื่นได้เหมือนกันกับตัวเอง
คนรับเอกสารสิทธิ์ MVNO จำเป็นต้องได้รับสิทธิสำหรับการใช้บริการจากคลื่นความถี่ในทุกเขตของผู้รวมธุรกิจที่มีสิทธิสำหรับเพื่อการใช้งานอีกทั้งสิทธิทางตรงรวมทั้งสิทธิที่ได้รับตอนมาภายใต้มาตรฐานเทคโนโลยีเดียวกัน
การเข้าใช้บริการเครือข่ายสำหรับคนรับเอกสารสิทธิ์ MVNO ควรต้องได้รับการรับรองสิทธิ สำหรับในการได้รับบริการภายใต้ประสิทธิภาพการให้บริการ (QoS) ตามมาตรฐานการให้บริการที่ กสทช. ระบุ
ควรต้องเห็นด้วยการให้บริการแก่ผู้ได้รับใบอนุมัติ MVNO อันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลความไม่พอของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือตามหลักหลักเกณฑ์ ข้อจำกัดที่ กสทช. ระบุ
ควรต้องพร้อมให้คนรับใบอนุมัติ MVNO ที่ขอเข้าใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถเริ่มให้บริการได้ข้างใน 60 วันตั้งแต่แมื่อวันที่ขอเข้าใช้บริการ
บริษัท TUC แล้วก็ DTN จำเป็นต้องจัดให้มีบริการเครือข่ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดปริมาตร (Capacity) อย่างต่ำจำนวนร้อยละ 20 ของเครือข่ายโทรคมนาคมทั้งสิ้นของตัวเองให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเครือข่ายเสมอเหมือนที่ปราศจากความเชื่อมกันกับบริษัท TUC และก็ DTN เมื่อมีคำร้องขอรับบริการดังกล่าวข้างต้น
อัตราค่าจ้างแนวทางการขายส่งบริการโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ให้บริการ MVNO ให้ไม่เกินอัตราค่าสำหรับบริการที่เสนอขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละบริการตามสิทธิการใช้แรงงานของทุกรายการผลักดันวิธีขายหักด้วยอัตราไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 30 ของอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการที่เสนอขายเฉลี่ยต่อหน่วยของราคาปลีกสำหรับบริการแบบช่วยเหลือวิธีขาย (Bundle Package) หรือราคาเฉลี่ยขายต่อหน่วยสำหรับรายบริการ (Unbundle) ที่มีการใช้งานจริง (อย่างเช่น เสียง ข้อมูล บริการใจความ ฯลฯ) (retail – 30%) ที่คนรับใบอนุมัติหรือบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกิดจากการยื่นคำร้องขอรวมธุรกิจในคราวนี้ให้บริการแก่ผู้รับบริการจุดหมายปลายทาง
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต้องไม่ระบุเพดานอย่างต่ำของการเข้าซื้อรายบริการ ดังเช่น เสียง ข้อมูล บริการใจความ ฯลฯ ของคนรับเอกสารสิทธิ์ MVNO ดังนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับบริการให้เป็นไปตามการใช้แรงงานที่เกิดขึ้นจริง